ENSINGER - ГЕРМАНИЯ

Когато през 1966 г. Вилфрид Ензингер в един гараж с обикновени средства опитва да преработи чрез метода на екструзия суровина в заготовки, не е предполагал на какъв успех ще се радва неговото начинание. Усетът за новите области на приложения и за възможността нещо да бъде реализирано технически прави възможно той да се превърне в пионер в областта на разработката на многофункционални инженерни пластмаси. Така в изтеклите четиридесетина години на него и неговите инициативни сътрудници им се удава да разработват и произвеждат по иновативни методи най-разнообразни конструкционни инженерни пластмаси. Днес ENSINGER под ръководството на втората генерация с близо 1400 сътрудници на всички континенти работи върху нови концепции и решения.

Общо представяне на ENSINGER - инженерни пластмаси

.

ENSINGER - инженерни пластмаси обща информация за предлагани размери по заготовки

Заготовките се доставят с допуски на размерите, които са определени от следните DIN-стандартни норми:

  • Пръти - DIN 16 800, 16 807, 16 813, 16 815, 16 816, 16 975, 16 980
  • Плоски заготовки - DIN 16 802, 16 811, 16 814, 16 974, 16 986
  • Тръби - DIN 16 809, 16 978, 16 983
 
Материал Пръти
mm
Плочи
mm
Тръби
mm
TECAMID 6
TECAM 6 Мо
TECAMID 6 GF 30
TECAMID 66
TECAMID 66 MH
TECAMID 66 GF 30
8 - 110
10 - 100
10 - 200
4 - 200
10 - 100
10 - 150
1 - 100
6 - 50
10 - 100
5 - 100
6 - 50
5 - 60
25 - 125
 
 
 
 
50 - 250
TECAST T
TECAST TM
TECAGLIDE
30 - 1000
30 - 1000
30 - 1000
8 - 200
8 - 200
8 - 200
50 - 710
50 - 710
50 - 710
TECAFORM AH
TECAFORM AH-черен
TECAFORM AH LA
TECAFORM AD
4 - 250
6 - 250
8 - 125
6 - 200
2 - 100
6 - 100
20 и 30
5 - 60
25 - 300
TECADUR PET
TECAPET
TECAPET TF
10 - 150
10 - 150
16 - 80
4 - 100
10 - 100
10 - 50
25 - 60
 
Материал Пръти
mm
Плочи
mm
Тръби
mm
TECANAT 10 - 200 2 - 100 12 - 100
TECAFLON PTFE
TECAFLON PVDF
5 - 200
10 - 250
1 - 100
10 - 100
25 - 150
TECASON S 10 - 150 10 - 40  
TECATRON GF 40 10 - 60 20 и 40  
TECAPEEK
TECAPEEK GF 30
TECAPEEK PVX
TECAPEEK MT-черен
6 - 180
10 - 100
10 - 100
12 - 60
5 - 60
10 - 50
10 - 50
20
40 - 140
 
40 - 200
 
SINTIMID PUR HT
SINTIMID 15 G
SINTIMID 40 G
6 - 70
6 - 70
6 - 70
5 - 50
5 - 50
5 - 50
 
 
 
   Забележка: Всички заготовки на фирма ENSINGER задължително се темперират чрез определени методи за термична обработка с цел намаляване на вътрешните напрежения.