TECAPEEK - полиетеретеркетони


TECAPEEK - PEEK цвят - сив
Висока горна темп. граница на използване + 260°С - продължително; + 310°С - за кратко. Превъз-ходни механични свойства - якост, неподат-ливост и твърдост дори при високи температури. От-лична химическа устойчивост и устойчивост на хидролиза дори над 260°С. Добри електроизолац. свойства и устойчивост на енерг. облъчване.

TECAPEEK- GF 30 - PEEK цвят - сив
Добавка на 30% стъкловлакна за увеличаване на твърдостта.

TECAPEEK PVX - PEEK цвят - сив
Добавка на въглеродни влакна, P.T.F.E. и графит - по-висока механична якост и по-ниско число на триене при плъзгане. Препоръчва се при най-високи изисквания към плъзгащи лагери.