TECANAT PC - поликарбонат (органично стъкло)


    ОСНОВНИ КАЧЕСТВА
  • прозрачност
  • изключително жилав
  • добра електрическа изолация
  • възможност за заваряване и лепене

Плочи от TECANAT PC - органично стъкло
Дебелина на
плочата (мм)
Размер (мм)
1250 х 2050
Размер (мм)
2050 х 3050
Размер (мм)
500 х 1000
Качество
1
1.5
2
3
4
6
8
10
12
10
16
20
30
40
50
60
3.4 кг
4.75 кг
6.05 кг
9.35 кг
12.45 кг
18.50 кг
24.60 кг
 
60.02 кг
75.05 кг
90.04 кг
 
 
6.65 кг
10.65 кг
13.17 кг
19.86 кг
26.20 кг
32.50 кг
39.10 кг
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Оптично
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Прътите са с размери:
Диаметър на
пръта (мм)
Тегло на
прът (кг/м)
Качество
Ø10
Ø16
Ø20
Ø25
Ø30
Ø40
Ø50
Ø60
Ø70
Ø80
Ø100
Ø125
Ø150
Ø200
0.102
0.27
0.41
0.65
0.92
1.60
2.52
3.62
4.90
6.42
10.04
15.68
22.60
40.40
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Индустриално
Тръби с размери дължина - 3 020 мм
Поз. Наименование
1


2


3


4


5

TECANAT PC - оптично
тръба Ø 12 х Ø 10 мм

TECANAT PC - оптично
тръба Ø 20 х Ø 16 мм

TECANAT PC - оптично
тръба Ø 25 х Ø 18 мм

TECANAT PC - оптично
тръба Ø 30 х Ø 25 мм

TECANAT PC - оптично
тръба Ø 40 х Ø 30 мм