TECADUR PET - полиетилентерефталат


    ОСНОВНИ КАЧЕСТВА
  • висока механична якост, неподатливост и твърдост/li>
  • ниско и константно число на триене при плъзгане
  • физиологически инертен ( подходящ за хран.-вкусова промишленост )
  • много добра устойчивост на пълзене
  • много висока устойчивост на износване
  • ограничено поемане на вода
  • много висока дименсионална стабилност

ЕКСТРУДИРАНИ МАРКИ


TECADUR PET - PET цвят - натур
Ограничено температурно разширение. Добри плъзгащи свойства. Великолепна обработваемост.

TECADUR PET - PET цвят - черен
Добра UV-резистентност. Великолепна обработваемост.

TECAPET цвят - натур
Много добра обработваемост, устойчив на пълзене и износване при търкане.

TECAPET TF цвят - сив
Висока устойчивост при търкане, великолепни плъзгащи и триещи свойства, благодарение на добавката от PTFE.