ENSINGER - полиамиди


    ОСНОВНИ КАЧЕСТВА
  • висока механична якост, неподатливост, твърдост и жилавост
  • висока механична затихваща способност
  • много висока устойчивост на износване
  • добра якост на умора
  • добри антифрикционни свойства и възможност да предотвратява теж-ки повреди при експлоата-ционни смущения.

ЕКСТРУДИРАНИ МАРКИ


TECAMID 6 - PA 6 цвят - натур (бял) Оптимална комбинация от механична якост, неподатливост и механична затихваща способност, допълнени от една много добра износоустойчивост, добри електрически изолационни свойства и една добра химическа устойчивост.
Оптимална комбинация от механична якост, неподатливост и механична затихваща способност, допълнени от една много добра износоустойчивост, добри електрически изолационни свойства и една добра химическа устойчивост.

TECAM 6 Мо - PA 6 цвят - черен
Добавка на МоS2 - влакна (молибденов бисулфид) в него. Подобрена повърхностна твърдост и UV- резистентност. Добри плъзгащи свойства и при сухо триене.

TECAMID 6 GF 30 - PA 6 цвят - черен
Усилен с до 30% стъкловлакна, показва по-голяма твърдост, неподатливост, устойчивост на пъл-зене и дименсионална стабилност в сравнение с TECAMID 6.

TECAMID 66 - PA 66 цвят - натур (кремав)
Материал с по-голяма механична якост, неподатливост, температурна устойчивост и износоус-той-чивост в сравнение с TECAMID 6, но по-ниска ударна жилавост.

TECAMID 66 МH - PA 66 цвят - черен
Добавка на МоS2- влакна (молибденов бисулфид) в него. Подобрена повърхностна твърдост и UV-ре-зистентност. Добри плъзгащи свойства.

TECAMID 66 LA - PA 66 цвят - кремав
Вътрешно самосмазващ се благодарение на включената в него смазка. Препоръчва се за плъзга-щи лагери.

TECAMID 66 GF30 цвят - черен
Усилен с до 30% стъкловлакна, показва по-голяма твърдост, неподатливост, устойчивост на пъл-зе-не и дименсионална стабилност в сравнение с TECAMID 66.